Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn nguồn vốn"

Tư vấn nguồn vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn nguồn vốn.

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?

Tư vấn về việc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc cần tư vấn như sau: Pháp luật quy định các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không được sử dụng các tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua cổ phần tại các công ty cổ phần.