Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn nội bộ"

tư vấn nội bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn nội bộ.

Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp thường xảy ra giữa các cổ đông trong công ty cổ phần hoặc giữa các thành viên góp vốn trong công ty TNHH, cũng có thể xảy ra giữa các cổ đông/Thành viên với những người có quyền thừa kế tài sản của doanh nghiệp. Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Doanh nghiệp nhà nước và những nỗi niềm

Doanh nghiệp nhà nước và những nỗi niềm
Trong nhiều ngày qua, trên các diễn đàn đại chúng, doanh nghiệp nhà nước được coi là tâm điểm của dư luận với không ít điều tiếng. Người ta chỉ trích những ưu ái giành cho khối này và phê phán sự kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên ít ai hiểu được nỗi niềm của những người trong cuộc.