Luat Minh Khue

Tư vấn phân chia tài sản

Tư vấn phân chia tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn phân chia tài sản

Phân chia tài sản ly hôn?

<strong>Phân</strong> <strong>chia</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> ly hôn?
đứa con 12 tuổi, tụi em muốn ly hôn, chồng em muốn chia tài sản là căn nhà làm 3 phần, em không chịu

vấn phân chia tài sản sau khi ly hôn?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>phân</strong> <strong>chia</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> sau khi ly hôn?
Chào luật sư! Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi một vấn đề được ko? Tôi lấy chồng năm 2006 và ở chung với gia đình nhà chồng cho đến nay.chúng tôi đã có một con trai 6 tuổi.Giờ nếu tôi muốn ly hôn với chồng thì tài sản của chúng tôi sẽ tính thế nào?