Luat Minh Khue

tư vấn pháp lậut

tư vấn pháp lậut - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp lậut

Lãi ơi! Ngài từ đâu ra?

Lãi ơi! Ngài từ đâu ra?
Năm ngoái, ngày nào tivi và radio cũng nói đến lãi suất. Nó nảy sinh từ tiền lãi, ai cũng biết. Khi nó lên, một số người bỏ ăn; lúc nó xuống, không ít người mất ngủ! Thấy vậy, tôi bức xúc bèn đi tìm tông tích của nó.