Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật cạnh tranh"

tư vấn pháp luật cạnh tranh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật cạnh tranh.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Hiểu theo nghĩa rộng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm tất cả hành vi xâm hại tới hoạt động cạnh tranh trên thị trường, xâm hại tới quyền tự do cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp. Theo cách quan niệm này, các hành vi hạn chế cạnh tranh (nhất là các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh) cũng thuộc vào phạm trù “cạnh tranh không lành mạnh”

Nhận dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005

Nhận dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005
Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ;Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ...