Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí

Chia tài sản thừa kế cho chín người con

Chia tài sản thừa kế cho chín người con
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gia đình chúng tôi gồm 9 anh em: 5 người đang sống trong nước và 4 người đang sống ở hải ngoại. Cha đã qua đời và mẹ nay đã ngoài 90.