Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí

Giải thích quy định của luật doanh nghiệp 2005

Giải thích quy định của luật doanh nghiệp 2005
Kính chào các quý luật sư công ty luật Minh Khuê! Tôi có một câu hỏi mong các luật sư giải thích giúp. Ở câu hỏi, người hỏi hỏi là ủy quyền của người đại diện thẹo pháp luật cho người khác để quản lý công ty. Câu trả lời của Ban tư vấn (bao gồm 2 ý kiến) đều nhắc đến Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2005 về người đại diện theo ủy quyền.