Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật lao động miễn phí

Tư vấn pháp luật lao động miễn phí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật lao động miễn phí

Làm việc 3 năm nhưng không được công ty mua bảo hiểm y tế

Làm việc 3 năm nhưng không được công ty mua bảo hiểm y tế
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Cho em hỏi, em đang công tác tại một Công ty TNHH, công ty này đã ký hợp đồng với em 3 năm bắt đầu ngày 1/5/2014. Nhưng đến nay công ty vẫn không có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh theo quy định các chính sách trong hợp đồng lao động.