Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật nhập khẩu

tư vấn pháp luật nhập khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng ?

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty tôi đang chuẩn bị nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm chức năng nên muốn biết thông tin, thủ tục nhập khẩu và thủ tục cấp giấy phép lưu hành ?