Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật quốc tịch"

tư vấn pháp luật quốc tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật quốc tịch.

Thủ tục đăng ký hai quốc tịch ?

Thủ tục đăng ký hai quốc tịch ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: “Công dân Việt Nam tại nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam có thể đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và không phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài”.