Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật quốc tịch

tư vấn pháp luật quốc tịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật quốc tịch

Thủ tục đăng ký hai quốc tịch ?

Thủ tục đăng ký hai quốc tịch ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: “Công dân Việt Nam tại nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam có thể đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và không phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài”.