Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật sở hữu

tư vấn pháp luật sở hữu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật sở hữu

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký bảo hộ độc quyền ?

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký bảo hộ độc quyền ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Công ty chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) nhãn hiệu ở Việt Nam, và hiện nay có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này ở Singapore đối với Nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký (theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam).

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Chúng ta đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) nhưng những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các kết quả nghiên cứu lại chưa được quan tâm một cách đúng mức. Bài viết dưới đây giới thiệu những nét cơ bản về vấn đề này, hy vọng chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn nhằm phát triển và khai thác sử dụng có hiệu quả các tài sản trí tuệ của các đề tài, dự án.

Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua

Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua
Bạn là doanh nhân, bạn là Sếp! Bạn là người chỉ đạo và ra chỉ thị làm việc. Nhân viên nào đọc không hết - làm chưa đủ chỉ thị là… biết tay sếp ngay! Vậy đã có khi nào bạn đọc đủ và hiểu hết thông tin, con số trên cái nhãn mác bé tý tẹo trước khi mua hàng chưa nhỉ?

Trình độ sáng tạo của sáng chế được quy định như thế nào?

Trình độ sáng tạo của sáng chế được quy định như thế nào?
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế