Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật về hợp đồng"

tư vấn pháp luật về hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật về hợp đồng.

Tư vấn về việc thanh lý hợp đồng lao động đã ký ?

Tư vấn về việc thanh lý hợp đồng lao động đã ký ?
Kính gửi luật sư Minh Khuê, Tôi là P.H Lĩnh - hiện nay tôi có một vấn đề xin luật sư tư vấn giùm. Cụ thể là từ trước tới giờ tôi đang làm cho công ty kiểm định A, nhưng năm 2014 Cục An toàn lao động Bộ LĐTBXH ra Thông tư 06/2014 yêu cầu các công ty kiểm định phải có làm lại giấy phép theo thông tư trên.