Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật về hợp đồng"

tư vấn pháp luật về hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật về hợp đồng.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng vay không có thế chấp

Tư vấn pháp luật về hợp đồng vay không có thế chấp
Thưa luật sư, rất mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau. Bạn tôi hiện là giám đốc cty tnhh A. Bạn tôi có thế chấp nhà ở và tài sản cty cho ngân hàng và hiện cũng đang nợ tiền thuế nhà nước. Tôi cho bạn tôi vay tiền mà không có thế chấp gì hết.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng thương mại ?

Tư vấn pháp luật về hợp đồng thương mại ?
Chào các luật sư của luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc về hợp đồng thương mại cần được giải đáp. Thứ nhất, Trong luật thương mại có các loại hợp đồng như là mua bán, ủy thác, đại lý, 3 loại hợp đồng này giống và khác nhau như thế nào?