Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn quản trị nội bộ"

tư vấn quản trị nội bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn quản trị nội bộ.

Hệ thống quản lý chi phí

Hệ thống quản lý chi phí
Chuyên viên kế toán chi phí (kế toán quản trị) phải hiểu được ý nghĩa của những con số, liên hệ chúng với các hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp thay thế. Sau cùng các giải pháp thay thế này phải được đánh giá và lựa chọn nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.