Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn sáp nhập"

tư vấn sáp nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn sáp nhập.

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ?

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ?
Xin chào luật Minh khuê. Hiện nay công ty tôi(Công ty TNHH MTV) đang có kế hoạch sáp nhập một công ty con được thành lập từ năm 2010( là công ty cổ phần) công ty mẹ chiếm 80% cổ phần.