Luat Minh Khue

tư vấn tách sổ

tư vấn tách sổ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tách sổ

Cần tư vấn về luật đất đai: Tách sổ đỏ ?

Cần tư vấn về luật đất đai: Tách sổ đỏ ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Bà A có một thửa đất 168m2. Năm 2000, bán cho bà B một phần đất là 55m2, đã được UBND phường vào đo tách thửa nhưng cả thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.