Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn tách sổ đỏ"

tư vấn tách sổ đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn tách sổ đỏ.

Tư vấn thủ tục mở đường đi khi tách sổ đỏ ?

Tư vấn thủ tục mở đường đi khi tách sổ đỏ ?
Việc tách thửa đất (tách sổ đỏ) đa phần nhằm mục đích chuyển nhượng, mua bán, tặng cho nhưng cũng có những trường hợp buộc phải tách sổ do nhà nước thu hồi đất theo quy định. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục tách sổ đỏ: