Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn tài chính doanh nghiệp"

tư vấn tài chính doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn tài chính doanh nghiệp.

7 cách nâng cao năng lực thanh toán của công ty

7 cách nâng cao năng lực thanh toán của công ty
Năng lực thanh toán là khả năng của doanh nghiệp có thể chi trả tiền mặt các hoá đơn, khoản nợ khi chúng đến hạn thanh toán. Có hai chỉ số chính được sử dụng để đánh giá tỷ lệ năng lực thanh toán của doanh nghiệp: