Luat Minh Khue

tư vấn tặng đất

tư vấn tặng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tặng đất

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Chồng tôi mất năm 1993, năm 2001 tôi xin cấp chủ quyên nhà, trên tờ chủ quyền nhà có ghi tên chồng tôi chết năm 1993, và tên tôi.