Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn tặng đất"

tư vấn tặng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn tặng đất.

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Chồng tôi mất năm 1993, năm 2001 tôi xin cấp chủ quyên nhà, trên tờ chủ quyền nhà có ghi tên chồng tôi chết năm 1993, và tên tôi.