Luat Minh Khue

tư vấn tặng đất

tư vấn tặng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tặng đất

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Chồng tôi mất năm 1993, năm 2001 tôi xin cấp chủ quyên nhà, trên tờ chủ quyền nhà có ghi tên chồng tôi chết năm 1993, và tên tôi.

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tuân theo các nguyên tắc nào ? Ông C vốn là người Miền Nam nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ...