Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn thẩm định"

Tư vấn thẩm định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn thẩm định.

vấn xác định lại dân tộc?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> xác <strong>định</strong> lại dân tộc?
Thưa luật sư, tôi mang họ Nguyễn, dân tộc Kinh theo họ và dân tộc của cha tôi, nhưng giờ tôi muốn chuyển sang dân tộc của mẹ (mẹ họ Chìu, dân tộc Dao), thì khi chuyển sang dân tộc của mẹ, tôi có bắt buộc phải chuyển sang họ của mẹ không?

vấn quy định của luật thương mại?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> quy <strong>định</strong> của luật thương mại?
Thưa luật sư, Mong các luật sư giải thích giúp. Điều 166 và điều 170 trong luật thương mại 2005 có mâu thuẫn ? Tôi không hiểu nội dung hai điều này có vẻ mâu thuẫn? Tôi nên hiểu theo cách nào ạ?

vấn về xác định giá đất ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về xác <strong>định</strong> giá đất ?
Thưa luật sư. Hiện tại gia đình tôi đã làm đơn xin ủy ban nhân dân xã cấp đất làm nhà ở.Ủy ban nhân dân xã đã đồng ý và đã gửi gửi thông báo nộp tiền về cho gia đình - trong đó tiền mặt bằng nộp tại ủy ban nhân dân xã là 720.000 đồng (Tôi đã nộp nhưng không có phiếu thu. Tôi đã hỏi tại sao không có phiếu thu thì Bác đại chính xã nói là thủ tục làm phiếu thu mất công- nhưng tôi vẫn nộp số tiền trên).

Một số vấn đề về nội dung thẩm định giá bất động sản?

Một số <strong>vấn</strong> đề về nội dung <strong>thẩm</strong> <strong>định</strong> giá bất động sản?
Tại Việt Nam, Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất...

vấn về quyết định chuyển ngạch công chức ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về quyết <strong>định</strong> chuyển ngạch công chức ?
Thưa luật sư! Năm 2008 tôi được bổ nhiệm vào làm công chức phòng Nông nghiệp huyện. Tháng 11/2014 phòng đã tự ý chuyển ngạch công chức của tôi sang ngạch viên chức khi tôi không hề bị kỷ luật và vị trí việc làm vẫn không thay đổi.