Luat Minh Khue

tư vấn thất nghiệp

tư vấn thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Em có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp tại công ty cho tới nay đã được 3 năm. Thời gian vừa rồi công ty có chấm dứt hợp đồng lao động với em vì hết hợp đồng.