Luat Minh Khue

Tư vấn thủ tục cho thuê đất

Tư vấn thủ tục cho thuê đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục cho thuê đất

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?

Thủ tục kiện lấy lại đất nông nghiệp đã cho thuê ?
Thưa luật sư. Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Gia đình tôi có 8 mảnh đất, tại Hưng Yên là đất nông nghiệp. Năm 2003 gia đình tôi cho gia đình ông Trung thuê thời hạn 10 năm ( 2003-2013). Hiện nay đến thời hạn, gia đình chúng tôi lấy lại đất. Mảnh đất hiện tại của gia đình tôi đã bị đường liên tỉnh đi qua hết 6 miếng.

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Chào Luật sư. Nhà tôi đang có dự định xây tường bao quanh nhà, tôi nghe nói trường hợp này phải xin giấy phép xây dựng không biết có đúng không thưa luật sư. Nếu chúng tôi không xin giấy phép thì sao ...