Luat Minh Khue

Tư vấn thủ tục khám bệnh

Tư vấn thủ tục khám bệnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục khám bệnh

Tư vấn thủ tục khám bệnh theo thẻ Bảo hiểm Y tế ?

Tư vấn thủ tục khám bệnh theo thẻ Bảo hiểm Y tế ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi đang công tác trong quân đội ở Hà Nội. Bố mẹ tôi ở Thanh Hóa. Tôi đăng ký khám chữa bện ban đầu tại viện quâ y 103. Nay mẹ tôi ốm nhưng đang ở huyện Đông Sơn – Thanh Hóa, thì mẹ tôi có được khám bệnh ở Đông Sơn – theo thẻ BHYT trên không?