Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn thủ tục nhà đất"

tư vấn thủ tục nhà đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn thủ tục nhà đất.

Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định không cấp GCNQSDĐ có hợp pháp ?

Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định không cấp GCNQSDĐ có hợp pháp ?
Thưa luật sư, ông nội cháu năm 1997 có khai phá đất hoang làm ruộng muối đến năm 2000 ông cháu có lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dẫn xã xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và được cán bộ địa chính xã tiếp nhận hồ sơ, mảnh đất đó do ông cháu và các chú trực tiếp sản xuất làm muối từ năm 1997 đến năm 2000.