Luat Minh Khue

tư vấn thủ tục nhà đất

tư vấn thủ tục nhà đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn thủ tục nhà đất

Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định không cấp GCNQSDĐ có hợp pháp ?

Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định không cấp GCNQSDĐ có hợp pháp ?
Thưa luật sư, ông nội cháu năm 1997 có khai phá đất hoang làm ruộng muối đến năm 2000 ông cháu có lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dẫn xã xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và được cán bộ địa chính xã tiếp nhận hồ sơ, mảnh đất đó do ông cháu và các chú trực tiếp sản xuất làm muối từ năm 1997 đến năm 2000.