Luat Minh Khue

Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu

Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu

Tư vấn về nhập hộ khẩu ?

Tư vấn về nhập hộ khẩu ?
Kính chào các Quý Luật sư Công ty Luật Minh Khuê: Xin Luật sư cho biết thủ tục để nhập hộ khẩu bao gồm những gì? Giấy tờ để chứng minh sự đồng ý cho nhập hộ khẩu của chủ hộ là giấy tờ gì? Xin Luật sư cung cấp giúp tôi mẫu giấy tờ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư vào địa chỉ email này. Người gửi: P.T