Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn thủ tục ủy quyền"

Tư vấn thủ tục ủy quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn thủ tục ủy quyền.

Tư vấn điều kiện chấm dứt hiệu lực của hợp đồng ủy quyền?

Tư vấn điều kiện chấm dứt hiệu lực của hợp đồng ủy quyền?
Thưa luật sư, tôi có làm hợp đồng ủy quyền tặng cho tài sản (mảnh đất) cho em trai tôi làm thay vì tôi đang ở nước ngoài nhưng không may em trai tôi bị tai nạn và đã mất vậy tôi muốn hỏi là hợp đồng ủy quyền giữa tôi và em trai tôi có chấm dứt không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn xác lập quan hệ ủy quyền trong doanh nghiệp ?

Tư vấn xác lập quan hệ ủy quyền trong doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Trường hợp giám đốc công ty và giám đốc chi nhánh là một người thì khi chi nhánh ký hợp đồng mua bán hàng hóa thì chi nhánh có cần sự ủy quyền của công ty không? và ủy quyền như thế nào ? Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cùng một người có được không ?