Luat Minh Khue

Tư vấn thủ tục xin cấp sổ đỏ

Tư vấn thủ tục xin cấp sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thủ tục xin cấp sổ đỏ

Tư vấn làm giấy chứng nhận nhà ở?

Tư vấn làm giấy chứng nhận nhà ở?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tài sản của Bà Ngoại tôi mất (20.08.1987) để lại gồm 6 căn nhà (nhưng đều không có giấy tờ hợp lệ). Ông bà ngoại có 9 người con, ông ngoại mất (20.04.2014).

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?