Luat Minh Khue

tư vấn thuế cho cá nhân

tư vấn thuế cho cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn thuế cho cá nhân

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan ?

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan ?
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.