Luat Minh Khue

tư vấn tội cướp giật

tư vấn tội cướp giật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tội cướp giật

Tư vấn tội cướp giật tài sản ?

Tư vấn tội cướp giật tài sản ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Anh trai tôi cùng một số người bạn tham gia vào vụ cướp giật tài sản ở Thanh Hóa, nhóm này gồm 4 người. Khi cướp bạn anh trai tôi dùng súng điện và dao, còn anh trai tôi cầm dây thừng để khống chế.