Luat Minh Khue

Tư vấn tranh chấp về tách sổ đỏ

Tư vấn tranh chấp về tách sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn tranh chấp về tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ ?

Thủ tục tách sổ đỏ ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Năm 2012, gia đình tôi có bán một mảnh đất với diện tích 360m2.

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?

Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng có hủy được không?