Luat Minh Khue

tư vấn vấn luật

tư vấn vấn luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn vấn luật

Hỏi về việc ủy quyền quản lý điều hành công ty?

Hỏi về việc ủy quyền quản lý điều hành công ty?
Thưa luật sư, Tôi có 40% vốn góp trong công ty TNHH nhiều thành viên đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nay do tình hình sức khỏe, tôi muốn ủy quyền cho người khác để quản lý điều hành công ty trong thời gian 2 năm. Hỏi tôi có được ủy quyền như vậy không?