Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn về bảo hiểm xã hội"

tư vấn về bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn về bảo hiểm xã hội.

Đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ không lương ?

Đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ không lương ?
Chào luật sư! Vợ tôi đi làm cho một công ty và đã đóng bảo hiểm được 5 tháng. Sau đó tháng 2 và tháng 3 2015 do vợ tôi bị ốm nghỉ không lương. Giờ vợ tôi đã đi làm nhưng do 2 tháng đó vợ tôi không đi làm lên cty không đóng bảo hiểm cho. Vậy xin hỏi luật sư giờ tôi muốn đóng bảo hiểm 100% 2 tháng đó thì có đóng được không và ở đâu? Cảm ơn luật sư!