Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn về liên đới chịu trách nhiệm bồi thường"

Tư vấn về liên đới chịu trách nhiệm bồi thường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn về liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Việc nhân viên bán hàng không thu tiền về nộp quỹ cho công ty ?

Việc nhân viên bán hàng không thu tiền về nộp quỹ cho công ty ?
Kính chào luật Minh khuê. Tại công ty TNHHMTV cà phê VT, có xảy ra một trường hợp như sau: một nhân viên bán hàng vật tư phân bón thuộc phòng kinh doanh dịch vụ của công ty đã bán hàng cho người quen với số lượng lớn nhưng không thu tiền về nộp quỹ công ty, khi kiểm kê kho thì phòng mới phát hiện được.