Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn về mức lương khi ký kết hợp đồng lao động"

Tư vấn về mức lương khi ký kết hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn về mức lương khi ký kết hợp đồng lao động.

vấn về vấn đề kết hợp đồng lao động sau khi thử việc ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>về</strong> <strong>vấn</strong> đề <strong>ký</strong> <strong>kết</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> sau <strong>khi</strong> thử việc ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp: Tôi làm việc tại công ty từ 22/6/2015. Thỏa thuận thử việc 2 tháng, do Sếp di công tác nên hết hạn thử việc vẫn chưa tiến hành làm hợp đồng. Đến tháng thứ 3, tôi hỏi thì được Giám đốc trả lời sẽ đóng làm hợp đồng và đóng bảo hiểm như luật. Thế là tôi vẫn đợi và làm việc. Cho tới tháng 10/2015 tôi được thông tin chưa đóng bh cho tôi.

hợp đồng lao động?

<strong>Ký</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong>?
Công ty luật Minh Khuê vấn về việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời hạn