Luật sư tư vấn về chủ đề "Từ vựng hóa học"

Từ vựng hóa học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Từ vựng hóa học.

Từ vựng trong Khoa học và Hóa học

Từ vựng trong Khoa học và Hóa học
Hóa học là khoa học về các đặc tính, sự cấu tạo, và cách thay đổi của các chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng xảy ra giữa những thành phần đó.