Luat Minh Khue

Từ vựng khoa học

Từ vựng khoa học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Từ vựng khoa học

Từ vựng trong Khoa học và Hóa học

Từ vựng trong Khoa học và Hóa học
Hóa học là khoa học về các đặc tính, sự cấu tạo, và cách thay đổi của các chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng xảy ra giữa những thành phần đó.