Luật sư tư vấn về chủ đề "tự ý chi"

tự ý chi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự ý chi.

Tư vấn về việc thôn tự ý chia đất để thực hiện đồn điền đổi thửa ?

Tư vấn về việc thôn tự ý chia đất để thực hiện đồn điền đổi thửa ?
Thưa luật sư, tôi có một vấn đề muốn xin tư vấn như sau: gia đình tôi năm 1993 được UBND xã chia cho mỗi khẩu là 624 m2, gia đình tôi sử dụng diện tích cho đến nay. thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa của Đảng nhà nước, UBND xã và thôn hiến cho địa phương 32 m2 để làm công trình phúc lợi, giao thông , thủy lợi.