Luat Minh Khue

tục lệ

tục lệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tục lệ

Chữ nho với văn quốc ngữ

Chữ nho với văn quốc ngữ
Văn quốc ngữ do Hán văn mà ra, không thể dời khuôn phép của Hán văn mà thành lập được; nhưng hiện nay chữ Hán không mấy người biết nữa, làm thế nào cho quốc văn thành được? Có thể bỏ hết chữ Hán mà chỉ dùng tiếng Nôm được không?