Luật sư tư vấn về chủ đề "Tuong Rao"

Tuong Rao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tuong Rao.

Chỉ thị 36/2001/CT-UB

Chỉ thị 36/2001/CT-UB
Về việc nghiêm cấm các hoạt động quảng cáo rao bán báo, bán hàng bằng loa, đài cassetter và tổ chức