Luat Minh Khue

tuyển viên chức

tuyển viên chức - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tuyển viên chức

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức
Kính gửi quý Luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc về điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức như sau: - Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: *Điều 14. Xét tuyển đặc cách* 1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

Tư vấn về việc xét tuyển công chức cấp xã ?

Tư vấn về việc xét tuyển công chức cấp xã ?
Thưa luật sư, Hiện nay tôi có tham gia xét tuyển công chức cấp xã lần 2 tại huyện Anh Sơn – Nghệ An, Tôi học Chuyên ngành: Văn hóa học (Khoa học xã hội) Hình Thức đào tạo: Chính quy tập trung (học theo hệ tín chỉ)