Luật sư tư vấn về chủ đề "tuyển chuyên viên tư vấn"

tuyển chuyên viên tư vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tuyển chuyên viên tư vấn.

Tuyển chuyên viên tư vấn pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật

Tuyển chuyên viên tư vấn pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật
Công ty luật Minh Khuê là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đai diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 05 vị trí nhân viên tư vấn hoạt động tư vấn pháp luật cho khách hàng là người trong nước đối với các lĩnh vực pháp luật nêu trên:

Tuyển chuyên viên tư vấn luật đầu tư nước ngoài

Tuyển chuyên viên tư vấn luật đầu tư nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, thuế và đai diện tranh tụng tại Tòa án. Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí chuyên viên tư vấn hoạt động tư vấn pháp luật cho khách hàng là người trong nước đối với các lĩnh vực pháp luật nêu trên: