Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tuyển dụng công chức"

tuyển dụng công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tuyển dụng công chức.

Tư vấn xác định bậc lương của công chức xã ?

Tư vấn xác định bậc lương của công chức xã ?
Kính chào Luật sư Mong Luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề như sau: Tôi được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã vào 01/8/2014. trước khi làm quyết định tuyển dụng cho tôi, chuyên viên phòng Nội vụ huyện yêu cầu tôi nộp bản sao sổ BHXH (nếu có).

Tư vấn xét tuyển vào biên chế không qua thi tuyển ?

Tư vấn xét tuyển vào biên chế không qua thi tuyển ?
Thưa luật sư, em xin hỏi luật sư: em làm việc theo hợp đồng lao động 1 năm tại chi cục Thống kê huyện, đến nay đã ký được 5 lần từ 2011 - 2016. Chi cục e làm thuộc vùng miền núi, phụ cấp khu vực 0,2. Sắp tới có phụ cấp thu hút.

Luật cán bộ, công chức năm 2008

Luật cán bộ, công chức năm 2008
Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.