Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tỷ lệ hoa hồng"

tỷ lệ hoa hồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tỷ lệ hoa hồng.

Tỷ lệ hoa hồng (%) được hưởng do hoạt động môi giới bán hàng hóa ?

Tỷ lệ hoa hồng (%) được hưởng do hoạt động môi giới bán hàng hóa ?
Xin chào các luật sư, Tôi xin hỏi. khi tôi làm môi giới bán hàng cho một công ty thì tôi được hưởng bao nhiêu % hoa hồng của tổng giá trị lô hàng mà tôi đã môi giới bán được cho công ty đó. Theo quy định của pháp luật . ví dụ : công ty A có yêu cầu tôi môi giới bán một lô hàng là gỗ trị giá 30.000 usd .đến nay việc giao dịch mua bán đã xong vậy theo quy định của pháp luật tôi được hưởng bao nhiêu % tổng giá trị lô hàng đó ?