Luật sư tư vấn về chủ đề "tỷ lệ sở trái phiếu"

tỷ lệ sở trái phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tỷ lệ sở trái phiếu.

Quy định mới về tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu, trái phiếu, tỷ lệ nắm giữ vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định mới về tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu, trái phiếu, tỷ lệ nắm giữ vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2009, có hiệu lực từ 1/6/2009, nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ Cổ phiếu, Trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng và tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại công ty đầu tư chứng khoán đại chúng được quy định như sau: