Luật sư tư vấn về chủ đề "Ty Le Von"

Ty Le Von | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ty Le Von.

Friedrich von Wieser và lý thuyết giá trị

Friedrich <strong>von</strong> Wieser và lý thuyết giá trị
Lý thuyết giá trị của Wieser cố gắng thiết lập một phương pháp tính toán giá trị kinh tế và tuyên bố rằng các yếu tố sản xuất có giá trị do mức độ hữu ích mà chúng mang lại cho sản phẩm cuối cùng, tức là mức độ hữu dụng cận biên

Lý thuyết kinh tế học xã hội của Friedrich von Wieser

Lý thuyết kinh tế học xã hội của Friedrich <strong>von</strong> Wieser
Trong những năm cuối đời của mình, Wieser đã mạo hiểm nghiên cứu Xã hội học và điều này dẫn đến việc xuất bản năm 1914 của ông, Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft (Lý thuyết về kinh tế xã hội), từ đó rút ra lý thuyết của ông về chi phí hoặc cơ hội thay thế

Công ty TNHH VAUDE Việt Nam

Công <strong>ty</strong> TNHH VAUDE Việt Nam
nhiệt huyết của ông Albrecht Von Dewitz đối với thể thao leo núi. Dựa theo nghiên cứu về thuật toán và

Cầu tiến hay cầu toàn

Cầu tiến hay cầu toàn
Nhiều ý kiến ví von việc vào WTO cũng như chuyện “dựng vợ, gả chồng” vậy. Vì đơn giản để mọi người