Luat Minh Khue

ủng hộ nhân nhân đồng tính

ủng hộ nhân nhân đồng tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ủng hộ nhân nhân đồng tính

Hôn nhân đồng tính: Ủng hộ hay không ủng hộ?

Hôn nhân đồng tính: Ủng hộ hay không ủng hộ?
Hiện tượng đồng tính luyến ái đang được thảo luận khá nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là sau sự xuất hiện của cuộc hôn nhân công khai đầu tiên giữa hai người phụ nữ tại Hà Nội.