Luật sư tư vấn về chủ đề "uống rượu bia say"

uống rượu bia say | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề uống rượu bia say.

Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5.5 độ và rượu, bia từ 5.5. độ đến dưới 15 độ

Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5.5 độ và rượu, bia từ 5.5. độ đến dưới 15 độ
Sử dụng rượu, bia có tác hại đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng. Vì vậy việc quảng cáo và sử dụng rượu, bia phải được quản lý chặt chẽ. Bài viết này Luật Minh Khuê chia sẻ với bạn đọc lưu ý khi quảng cáo rượu bia có độ cồng dưới 5.5 độ và từ 5.5 độ đến dưới 15 độ.

Một số điểm mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh rượu, bia

Một số điểm mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh rượu, bia
Để cụ thể hóa các quy định tại Luật phòng chống tác hại của rượu, bia ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.