Luật sư tư vấn về chủ đề "ưu tiên" - Trang 4

ưu tiên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên thanh toán trong hợp đồng thế chấp xe ô tô

Thứ tự ưu tiên thanh toán trong hợp đồng thế chấp xe ô tô
Chào luật sư, tôi có một số thắc mắc như sau: Mấy hôm trước tôi có cho anh bạn mình vay 800 triệu đồng và anh ấy chiếc xe ô tô do anh ý đứng tên sử dụng để bảo đảm cho số tiền vay đó, chúng tôi đã ký với nhau hợp đồng thế chấp xe ô tô để đảm bảo cho khoản vay trên.

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng trong trường hợp một tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng trong trường hợp một tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ
Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các chủ thể cùng nhận một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ là mục tiêu quan trọng hàng đầu khi xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử của Tòa án và thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm của các ngân hàng thời gian qua ở nước ta cho thấy vấn đề nêu trên chưa thực sự được quan tâm đầy đủ và toàn diện.