Luat Minh Khue

uỷ quyền sử dụng mảnh đất

uỷ quyền sử dụng mảnh đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về uỷ quyền sử dụng mảnh đất

Tư vấn về ủy quyền mua bán đất rẫy cà phê ?

Tư vấn về ủy quyền mua bán đất rẫy cà phê ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có cho em mượn tiền mua đất rẫy cà phê vào năm 2011, trên sổ đỏ chỉ có tên của em gái tôi là chủ quyền sử dụng đất, giấy tờ đất được lập trước khi em gái tôi đăng ký kết hôn.