Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy nhiệm chi nhánh lập hóa đơn bán hàng"

ủy nhiệm chi nhánh lập hóa đơn bán hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy nhiệm chi nhánh lập hóa đơn bán hàng.

Xuất hóa đơn GTGT cho bên thứ 3 theo quy định của pháp luật

Xuất hóa đơn GTGT cho bên thứ 3 theo quy định của pháp luật
Xin chào Luật Minh Khuê ! Công ty tôi thuê công ty A gia công thuốc, sau đó công ty tôi bán hàng cho công ty C là khách hàng của tôi. Như vậy công ty tôi không xuất hóa đơn, nhờ công ty A có xuất hóa đơn cho công ty C được không ? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi !

Có được ủy nhiệm cho chi nhánh nhập hóa đơn bán hàng ?

Có được ủy nhiệm cho chi nhánh nhập hóa đơn bán hàng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nay em muốn thành lập tổng kho phân phối tại chi nhánh Bình Dương. Tại Bình Dương và TP. HCM sản xuất và nhập vào tổng kho đó. Lúc này Chi nhánh Bình Dương chỉ có sản xuất nhưng không có bán hàng , hoạt động bán hàng do công ty đảm nhiệm. Công ty em có trụ sở chính ở TP. HCM, và chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Bình Dương (chi nhánh được hạch toán doanh thu, nộp thuế GTGT). Hiện cả 02 nơi đang hoạt động sản xuất kinh doanh.