Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy quyền nội bộ"

ủy quyền nội bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy quyền nội bộ.

Xin hỏi về vấn đề ủy quyền và ký hợp đồng trong công ty?

Xin hỏi về vấn đề ủy quyền và ký hợp đồng trong công ty?
Kính gửi các Luật sư, Xin kính nhờ các Luật sư tư vấn làm rõ vấn đề sau:Trung tâm tôi đang công tác là đơn vị hoạt động theo mô hình Chi nhánh, có giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, có con dấu, hoạt động theo ủy quyền của Công ty mẹ (Tổng Công ty).